Algemene Voorwaarden

English

Reservering

Reserveren kan online op breakoutrotterdam.nl en telefonisch. Na het maken van een reservering wordt een bevestiging per e-mail verstuurd. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spam folder terecht.

Annuleren

Annuleren is alleen mogelijk via het e-mailadres: info@breakoutrotterdam.nl. De klant heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang de reservering kosteloos te annuleren of te wijzigen. Indien de klant binnen de 24 uur de afspraak wil annuleren zal er een bedrag van Eur 45,- per Escape Room in rekening worden gebracht.

Breakout Rotterdam behoud zich het recht voor, door onvoorziene omstandigheden, een afspraak te annuleren of te wijzigen.

De ervaring

Wanneer je meedoet aan de spelactiviteiten van BREAKOUT ROTTERDAM moet je begrijpen dat je niet een alledaagse bezigheid doet. Het is een spannend spel, maar ook geschikt voor zwangere vrouwen en mensen van 65+. Gedurende het spel wordt de ruimte door middel van een camera in de gaten gehouden. Dit maakt het mogelijk om te allen tijde, bij het voordoen van enige calamiteiten, direct de deur te kunnen openen. Er worden geen opnamen gemaakt. Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt te allen tijde op eigen risico.

Aansprakelijkheid

BREAKOUT ROTTERDAM houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen alsmede persoonlijk letsel voorvloeiend uit deelname aan de Escape Room. In de ontvangstruimte is plaats om tassen, jassen, telefoons e.d. achter te laten in de daarvoor bestemde lockers (kluisjes).

Binding Algemene Voorwaarden

Jij (Afnemer) bent de contractspartij van Breakout Rotterdam. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens tussen Breakout Rotterdam en deelnemers, welke niet direct partij zijn bij de overeenkomst tussen Breakout Rotterdam en de Afnemer, waarvoor laatstgenoemde de overeenkomst heeft afgesloten. De Afnemer staat hier voor in. De Afnemer vrijwaart Breakout Rotterdam voor alle aanspraken welke deelnemers jegens Breakout Rotterdam mochten maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Breakout Rotterdam uitgesloten zou zijn indien die deelnemers rechtstreeks aan deze Algemene Voorwaarden gebonden zouden zijn geweest.

Geheimhouding

Het plezier van escape games is het oplossen van de puzzels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar niet de geheimen. Beschouw jezelf tot geheimhouding verplicht.

Leeftijd

Kinderen van 13 jaar en jonger worden enkel toegelaten onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder.

Alhocol / drugs

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Bij verdenking van drugsgebruik behoudt het personeel van BREAKOUT ROTTERDAM het recht de persoon in kwestie niet te laten meespelen en te verwijderen uit het pand. Dit geldt ook voor alcoholgebruik.
Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van BREAKOUT ROTTERDAM twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

» Lees ook onze privacyverklaring.

29 januari 2015. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.